اطلاعيه مهم آموزشي در خصوص ثبت نام نيمسال دوم 95 شماره 2_2