تحویل فرم یک ودو پروژه به همراه فرم اعلام امادگی دفاع از پروژه کارشناسی خود

                                                                                   بسمه تعالی
به اطلاع دانشجویانی که فرم پروژه شماره یک و دو خود را تحویل نداده اند می رساند، پس از تحویل فرم مربوطه، فرم اعلام آمادگی دفاع از پروژه خود را به همراه این فرم به دفتر آموزش دانشکده تحویل تا تاریخ دفاع از پروژه مشخص واعلام گردد.
دفتر آموزش دانشکده مهندسی صنایع وسیستمها