مراحل فارغ التحصیلی

دانشجویان عزیز پس از گذراندن دروس موردنیاز به منظور فراغت از تحصیل که در چارت درسی دانشکده تعیین شده است، می توانند فرآیند فارغ التحصیلی خود را شروع نمایند.
دانشکده به طور پیش فرض، صورتجلسه فارغ التحصیلی دانشجویانی را که کلیه دروس مورد نیاز برای فراغت از تحصیل خود را با موفقیت گذرانده اند را برای اداره آموزش ارسال می نماید. این صورتجلسات در سه مقطع زمانی زیر برای اداره کل آموزش ارسال خواهد نمود و این مهم در سیستم گلستان برای دانشجو با عنوان "فارغ التحصیل" در "اطلاعات جامع دانشجو" نشان داده خواهد شد، در غیر اینصورت دانشجو ممکن است در روند آموزشی خود دچار مشکل شده باشد که باید سریعاً به آموزش دانشکده مراجعه نماید.
10 مهر(برای دانش آموختگانی که تا پایان شهریورماه فارغ التحصیل شده اند و این تاریخ (06/31) در مدرک آنها ذکر خواهد شد.)
10 اسفند (برای دانش آموختگانی که تا پایان بهمن ماه فارغ التحصیل شده اند و این تاریخ (11/30) در مدرک آنها ذکر خواهد شد.)
10 مرداد (برای دانش آموختگانی که تا پایان خردادماه فارغ التحصیل شده اند و این تاریخ (03/31) در مدرک آنها ذکر خواهد شد.)
به منظور تسویه حساب با قسمتهای مختلف دانشگاه، دانشجو باید گزارش 522 را از سیستم گلستان دریافت و با تک تک قسمتهای ذکر شده در فرم تسویه حساب نماید، به طوری که پس از اتمام فرآیند تسویه حساب و گزارش گیری مجدد، اطلاعاتی برای نمایش به دانشجو وجود نخواهد داشت و این نشانگر این است که دانشجو با تمامی قسمتهای دانشگاه تسویه حساب نموده است.
پس از این مرحله دانشجو می بایست به اداره آموزش کل مراجعه و مدارک لازم برای صدور گواهی موقت پایان تحصیلات را به این اداره تحویل نماید. در زیر برخی از آیین نامه های مربوط به دانش آموختگی ارائه شده است:
راهنماي ثبت نام در جشن دانش آموختگي  از طريق منوي پيش خوان خدمت
ضوابط انتخاب و معرفي دانش آموختگان ممتاز
گواهي رتبه فارغ التحصيلان
اطلاعيه معرفي فارغ التحصيلان با در دست داشتن نامه ابطال معافيت تحصيلي به دفاتر پليس +۱۰