کارآموزی

درس کارآموزی یک درس 1 واحدی با کد (1310484) می باشد که دانشجو باید به مدت 320 ساعت در یک شرکت، کارخانه و یا یک موسسه که مورد تأیید دفتر ارتباط با صنعت دانشکده باشد، فرآیندهای مربوط به رشته خود را به طور عملی فرا گیرد.
اخذ این درس پس از گذراندن 100 واحد درسی مجاز بوده و معمولاً دانشجویان این درس را در تابستان قبل از سال آخر تحصیلی می گذرانند. در صورتی که دانشجو تمایل به اخذ درس در طول نیمسال های عادی تحصیلی مهر و یا بهمن (به شرط فارغ التحصیلی) تنها مجاز به اخذ 8 واحد درسی خواهد بود. در غیر از شرایط فارغ التحصیلی دانشجو با احتساب واحد مربوط به کارآموزی دانشجو تنها 6 واحد درسی باید اخذ نموده باشد.
 
الف) اهداف
مهمترين اهداف اجراي كارآموزي در دانشگاه عبارتند از:
1. آشنائي دانشجويان با صنعت و امكانات واحدهاي صنعتي مرتبط با رشته تحصيلي
2. پي بردن به فضاي واقعي كار و آشنايي با مسائل، محدوديتها و شرايط واحدهاي صنعتي و در نتيجه ايجاد زمينه اي جهت درك صحيح دانشجو از رشته تحصيلي، بازار كارو فعاليتهاي حرفه اي و شغلي آينده
3. انتخاب پروژه و  پايان نامه از بين مسائل موثر در رفع نيازهاي جامعه
4. براي دستيابي به اهداف فوق، لازمست كه دانشجو تمام توان خود را بکار گيرد و از همه فرصتها و عوامل موجود در محل كارآموزي نهايت استفاده را بنمايد و اگر در اين راه با نارسايي و ناملايماتي روبرو شد، آن مشكلات را با  صبر و حوصله تحمل كرده و در رفع آنها تا حد امكان تلاش نموده و دچار يأس و نااميدي نگردد.
 
ب) قوانين كارآموزي
1. مدت كارآموزي 8 هفته كامل (روزانه 8 ساعت) معادل 320 ساعت كار مي باشد.
2. كارآموزان مي‌توانند با اطلاع قبلي سرپرست كارآموزي حداكثر از 4 روز مرخصي استفاده نمايند.
3. غيبت غير موجه در صورتيكه به كيفيت كارآموزي آسيب وارد نمايد موجب عدم پذيرش كارآموزي خواهد شد.
4. دانشجو حداكثر تا پايان تيرماه فرصت دارد نسبت به اعلام انصراف و حذف درس كارآموزي خود در سيستم گلستان اقدام نمايد. پس از این مهلت چنانچه دانشجو دوره کارآموزی را تکميل ننمايد و یا وظایف خود را در مهلت مقرر انجام ندهد، نمره ضعيف (مردود) در گلستان ثبت خواهد شد.
5. در صورت تعطيلي شركت محل كارآموزي يا بروز مشكل جدي در تداوم دوره ي كارآموزي، مراتب در اسرع وقت به اطلاع سرپرست ارتباط با صنعت دانشكده يا دفتر دانشكده رسانده شود.
  
د) دانشجویان عزیز می توانند فرمت گزارش کار کارآموزی را از اینجا دانلود نمایند.