کارمندان

مسئول دفتر دانشکده
آمنه تاروردی
تلفن:03133912551
فکس:03133915526
پست الکترونیکی:ie-office@cc.iut.ac.ir
کارشناس تحصیلات تکمیلی و پژوهشی
سهیلا پورجم
تلفن:03133915504
فکس:03133915526
ایمیل:ie-grad@in.iut.ac.ir
کارشناس آموزش
حسن مشایخ

تلفن:

03133915513

فکس:

03133915526

مسئول امور عمومی
علی کاظمی

تلفن:

03133915507

فکس:

03133915526

کارشناس کامپیوتر و شبکه
بهنوش شهرنازکیان
تلفن:03133915527
فکس:03133915526
پست الکترونیکی:kian@of.iut.ac.ir