دفترچه آموزشی دوره کارشناسی

دفترچه آموزشی مهندسی صنایع، شامل مجموعه اطلاعاتی است که دربرگیرنده معرفی دانشکده مهندسی صنایع، واحدهای درسی مورد نیاز برای دانش آموختگی، نحوه ثبت نام و سایر قوانین و مقررات آموزشی است که از مصوبات وزارت علوم تحقیقات و فناوری و قوانین داخلی دانشکده می باشد. از آنجایی که این قوانین طی سنوات تحصیلی مختلف به روز خواهد شد، لذا دانشجویان باید به طور مداوم پیگیر قوانین وضع شده باشند تا در موعد مقرر تحصیل خود را به اتمام برسانند و در روند آموزشی آنها خللی وارد نگردد.
دانشگاهیان عزیز می توانند فایل دفترچه آموزشی صنایع (به روز شده تا مهرماه 93) را از اینجا دانلود کنند و یا در خصوص یکایک موارد آموزشی از منوی سمت راست استفاده نمایند.