رفتن به محتوای اصلی
x

فرم درخواست و راهنمای دسترسی به سرورهای دانشکده

لطفا پس از تکمیل فرم و امضا توسط استاد راهنما، فرم را به آدرس rahimpour@of.iut.ac.ir ارسال نمائید تا در اسرع وقت، سرور به شما اختصاص داده شود.

*پس از دفاع و فارغ التحصیلی برای استفاده مجدد از سرور، فرم درخواست را بایستی مجددا تکمیل و ارسال فرمایید.*

 

 

تحت نظارت وف بومی