قهرمانی تیم بستکبال دانشکده صنایع -- تاریخ برگزاری: چ, 09/20/1398
1397/03/01
جشن روز دانشجو در 16 آذر برگزاز شد -- تاریخ برگزاری: ش, 09/16/1398
1397/02/29