انتصاب  جناب آقای دکتر رئیسی اردلی با حفظ سمت به ریاست پژوهشکده ی زیر دریا

پیوستاندازه
Microsoft Office document icon اطلاعیه انتصاب286 کیلوبایت