درس ارزیابی کار و زمان یکی از دروس تخصصی مهندسی صنایع است که علاوه بر آموزش مفاهیم بنیادی مهندسی صنایع، دانشجویان را با تعدادی از مهارت‏های کاربردی مانند مستندسازی فرآیندهای کسب و کار، زمان‏سنجی و بالانس خطوط مونتاژ آشنا می‏کند. همان‏طور که در سرفصل مصوب وزارت علوم آمده است، برای فهم بهتر این درس دانشجویان باید مهارت‏های تدریس شده را در آزمایشگاه به صورت عملی انجام دهند.

دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی اصفهان به منظور بهبود کیفیت آموزش این درس، آزمایشگاه درس ارزیابی کار و زمان را راه‏اندازی نموده است. در طول ترم، دانشجویان درس، پس از یادگیری نظری مهارت‏های مهندسی صنایع، در قالب جلساتی به صورت تیم‏های 2 تا 5 نفره (برحسب نوع آزمایش) از آزمایشگاه این درس استفاده می‏کنند.

برخی از آزمایش‏های تعریف شده در این آزمایشگاه به شرح زیر است:

- پخش فیلم فرآیند تولید یک محصول و ترسیم نمودارهای فرآیند تولید توسط دانشجویان

- ترسیم نمودار مونتاژ یک محصول

- زمان‏سنجی به روش‏های Stopwatch، MTM و/یا MOST برای یک محصول

- طراحی و پیاده‏سازی بالانس خط مونتاژ یک محصول