سید رضا حجازی
هیات علمی
استاد
سرپرست تحصیلات تکمیلی, رؤسای پیشین
03133915506
سهیلا پورجم
کارمند
03133915504
کارشناس تحصیلات تکمیلی
رزیتا رستمی
کارمند
همکار سابق
کارشناس تحصیلات تکمیلی از شهریور سال 87 تا آبان 97 و همکار بازنشسته در سال97