رفتن به محتوای اصلی
x

تاريخ برگزاری مجدد كارگاه ايمنی و بهداشت عمومی مربوط به سال 1402

با سلام احتراماً، پيرو نامه شماره 6731 مورخ 22 / 02 / 1403 با موضوع ثبت نام و اطّلاع رسانی برگزاری مجدّد كارگاه های ايمنی و بهداشت عمومی، به استحضار می رساند، مهلت ثبت نام تا تاريخ 05 / 03 / 1403 و تاريخ برگزاری كارگاه روز چهارشنبه مورخ 09 / 03 / 1403 می باشد و زمان امتحان آن متعاقباً اعلام می گردد. لازم به ذكر است، سركار خانم كريمی با شماره تماس: 5326 و سركار خانم مهدوی مهر با شماره تماس: 3668 جهت پاسخگويی در اين ارتباط معرفی می گردند.   عليرضا نجفی چرمهينی
رئيس آزمايشگاه مركزی و دبير شورای سلامت، ايمنی و محيط زيست  

تحت نظارت وف ایرانی