رفتن به محتوای اصلی
x

آموزش

مهمترین فعالیت معاونت آموزشی، ارائه خدمات آموزشی به دانشجویان پذیرفته شده، از پذیرش تا زمان فارغ‌التحصیلی است.

به طور خلاصه این اقدامات را می‌توان شامل موارد زیر دانست:

  • انجام امور آموزشی: ثبت نام، ترمیم، ثبت نام مقدماتی، حذف اضطراری، امتحانات در طول هر ترم و نظارت بر حسن اجرای آن.
  • انجام و پیگیری مصوبات شورای برنامه‌ریزی آموزشی دانشگاه.
  • هماهنگی بین گروه‌های آموزشی و همکاری با اساتید راهنما و مدیران محترم گروه‌ها از بدو پذیرش تا صدور صورتجلسه فارغ‌التحصیلی.
  • بررسی روند تحصیلی دانشجویان از نظر مشروطی، سنوات و تعداد واحد اخذ شده.
  • تنظیم صورتجلسه فارغ‌التحصیلی دانشجویان و اعلام فراغت از تحصیل به اداره کل آموزش.
  • رسیدگی به امور دانشجویان متقاضی مهمان و انتقال.
  • بررسی درخواست متقاضیان تغییر رشته.
  • انجام امور مربوط به ارتقای مرتبه و پایه اساتید محترم.
حسین خسروشاهی


معاون آموزشی, هیات علمی, استادیار

  • 03133911457
شماره اتاق : 111
علیرضا امامی

آموزش
کارمند, کارشناس آموزشی

  • 03133915513
عنوان تاریخ به روزرسانی ورودی موثر فایل
فرم درخواست مطالعه آزاد کلیه ورودی ها pdf
فرم گزارش پیشرفت شماره 3 پروژه کارشناسی کلیه ورودی ها word / pdf
فرم گزارش پیشرفت شماره 1 پروژه کارشناسی کلیه ورودی ها word / pdf
فرم درخواست بررسی مسائل آموزشی دانشجویان کلیه ورودی‌ها pdf
طرح پیشنهادیه پروژه کارشناسی کلیه ورودی ها word / pdf
فرم درخواست امتحان مجدد کلیه ورودی‌ها pdf
فرم اعلام آمادگی دفاع از پروژه کارشناسی کلیه ورودی‌ها word / pdf
فرم گزارش پیشرفت شماره 2 پروژه کارشناسی کلیه ورودی ها word / pdf
فرم درخواست ثبت پروژه کلیه ورودی ها word / pdf
فرم درخواست پیش ترم کلیه ورودی‌ها pdf

آیین نامه های جاری

عنوان تاریخ به روزرسانی ورودی موثر فایل
مجموعه مقررات آموزشی دوره کارشناسی مهندسی صنایع (ویژه ورودی های 1401 به بعد) ۱۴۰۱ به بعد PDF
مجموعه مقررات آموزشی دوره کارشناسی مهندسی صنایع (ویژه ورودی های 1396 تا 1400) ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ PDF
مجموعه مقررات آموزشی دوره کارشناسی مهندسی صنایع (ویژه ورودی های 1401 به بعد) 1401 به بعد PDF
مجموعه قوانین، فرم‌ها و پيش نويس گزارش كار دوره كارآموزی کلیه ورودی‌ها Word
فرايند اخذ كارآموزی کلیه ورودی‌ها PDF
آیین نامه داخلی پروژه کارشناسی کلیه ورودی‌ها PDF

آیین نامه های قبلی

عنوان تاریخ به روزرسانی ورودی موثر فایل
مجموعه مقررات آموزشی دوره کارشناسی مهندسی صنایع (ویژه ورودی های 1401 به بعد) 1401 به بعد PDF
مجموعه مقررات آموزشی دوره کارشناسی مهندسی صنایع (ویژه ورودی های 1401 به بعد) 1401 به بعد PDF
مجموعه مقررات آموزشی دوره کارشناسی مهندسی صنایع (ویژه ورودی های 1401 به بعد) 1401 به بعد PDF
مجموعه مقررات آموزشی دوره کارشناسی مهندسی صنایع (ویژه ورودی های 1396 تا 1400) 1396 تا 1400 PDF
مجموعه مقررات آموزشی دوره کارشناسی مهندسی صنایع 1396 به بعد PDF
مجموعه مقررات آموزشی دوره کارشناسی مهندسی صنایع 1396 به بعد PDF
مجموعه قوانین، فرم‌ها و پيش نويس گزارش كار دوره كارآموزی کلیه ورودی‌ها Word
فرايند اخذ كارآموزی کلیه ورودی‌ها PDF
مجموعه مقررات آموزشی دوره کارشناسی مهندسی صنایع 1396 به بعد PDF

تحت نظارت وف ایرانی