رفتن به محتوای اصلی
x

معرفی
گروه هوشمند سازی كسب و كار و مديريت دانش

گروه پژوهشی "هوشمندی کسب و کار و مدیریت دانش" وابسته به دانشکده مهندسی صنایع و سیستم ها، دانشگاه صنعتی اصفهان، در سال 1400 به منظور پاسخگویی به نیازهای پژوهشی، مشاوره و اجرای پروژه و نشر دانش در زمینه مدیریت تولید و عملیات و هوشمند سازی کسب و کار در دانشگاه صنعتی اصفهان تاسیس گردیده است.
این گروه برای توسعه و ارتقاء سطح پژوهش و نوآوری، خدمات مشاوره مهندسی و مدیریت، گسترش دانش و توسعه تفکر راهبردی، و آموزش حرفه ای کارشناسان و مدیران استان را با تمرکز بر بهسازی فرایندهای پردازش داده و تحلیل هوشمند داده دنبال می‌کند و در این راه از دانش و تجارب اعضای هیات علمی دانشگاه صنعتی اصفهان، مدیران باتجربه استان، دانشجویان و نخبگان؛ بهره می جوید.

اعضا
مهدی بیجاری
89-87
هیات علمی, رؤسای پیشین, استاد
  • 03133915510
شماره اتاق : 10
bijari@iut.ac.ir
مهدی خاشعی
هیات علمی, استادیار
  • 03133911482
شماره اتاق : 101
khashei@iut.ac.ir
محسن شهریاری
هیات علمی, استادیار
  • 03133911491
شماره اتاق : 105
shahriari@iut.ac.ir
صبا صارمی نیا
معاون پژوهشی, هیات علمی, استادیار
  • 03133911489
شماره اتاق : 102
s.sareminia@iut.ac.ir
طرح های پژوهشی
طرح های پژوهشی گروه هوشمند سازی كسب و كار و مديريت دانش
عنوان طرح پژوهشی مجری طرح کارفرما وضعیت تاریخ انعقاد قرارداد
شناسایی و بهبود فرایندهای شرکت تعاونی طرح و تکامل میهن دکتر مهدی خاشعی شرکت تعاونی طرح و تکامل میهن در حال اجرا 1401/01
پیش بینی سفارشات فروش و نرخ مصرف قطعات یدکی در شرکت فولاد مبارکه با استفاده از تکنیک های داده کاوی دکتر صبا صارمی‌نیا شرکت مهندسی سامانه های پشتیبان تصمیم - تاکبن در حال اجرا 1400/03
دوره ها/کارگاه ها
اخبار و رویدادها

تحت نظارت وف ایرانی