رفتن به محتوای اصلی
x

هیات رییسه
مهدی علینقیان
رئیس دانشکده, هیات علمی, دانشیار
 • 03133915511
شماره اتاق : 5
alinaghian@iut.ac.ir
سیدحمید میرمحمدی
سرپرست تحصیلات تکمیلی, هیات علمی, دانشیار
 • 03133915529
شماره اتاق : 4
h_mirmohammadi@iut.ac.ir
حسین خسروشاهی
معاون آموزشی, هیات علمی, استادیار
 • 03133911457
شماره اتاق : 111
khosroshahi@iut.ac.ir
صبا صارمی نیا
معاون پژوهشی, هیات علمی, استادیار
 • 03133911489
شماره اتاق : 102
s.sareminia@iut.ac.ir
پریسا عصارزادگان
سرپرست فرهنگی دانشجویی, هیات علمی, استادیار
 • 03133915521
شماره اتاق : 206
assarzadegan@iut.ac.ir
هیات علمی
بهروز ارباب شیرانی
هیات علمی, دانشیار
 • 03133915522
شماره اتاق : 12
ashirani@iut.ac.ir
مهدی ایران پور
هیات علمی, استادیار
 • 03133911485
شماره اتاق : 106
iranpoor@iut.ac.ir
مهدی بیجاری
89-87
هیات علمی, رؤسای پیشین, استاد
 • 03133915510
شماره اتاق : 10
bijari@iut.ac.ir
فرشته پرورش
هیات علمی, استادیار
 • 03133911488
شماره اتاق : 104
parvaresh@iut.ac.ir
سیدرضا حجازی
87 و 91-95
هیات علمی, رؤسای پیشین, استاد
 • 03133915506
شماره اتاق : 14
rehejazi@iut.ac.ir
مهدی خاشعی
هیات علمی, استادیار
 • 03133911482
شماره اتاق : 101
khashei@iut.ac.ir
حسین خسروشاهی
معاون آموزشی, هیات علمی, استادیار
 • 03133911457
شماره اتاق : 111
khosroshahi@iut.ac.ir
مرتضی راستی برزکی
هیات علمی, استاد
 • 03133911480
شماره اتاق : 107
rasti@iut.ac.ir
محمد رئیسی نافچی
هیات علمی, دانشیار
 • 03133911486
شماره اتاق : 108
reisi.m@iut.ac.ir
علی زینل همدانی
96-95 و 98-1400
هیات علمی, رؤسای پیشین, استاد
 • 03133915518
شماره اتاق : 7
hamadani@iut.ac.ir
علی شاهنده نوک آبادی
87-83 و 89-91
هیات علمی, رؤسای پیشین, استاد
 • 03133915505
شماره اتاق : 11
ali-nook@iut.ac.ir
سید نادر شتاب بوشهری
هیات علمی, دانشیار
 • 03133915517
شماره اتاق : 6
shetab@iut.ac.ir
محسن شهریاری
هیات علمی, استادیار
 • 03133911491
شماره اتاق : 105
shahriari@iut.ac.ir
صبا صارمی نیا
معاون پژوهشی, هیات علمی, استادیار
 • 03133911489
شماره اتاق : 102
s.sareminia@iut.ac.ir
پریسا عصارزادگان
سرپرست فرهنگی دانشجویی, هیات علمی, استادیار
 • 03133915521
شماره اتاق : 206
assarzadegan@iut.ac.ir
مهدی علینقیان
رئیس دانشکده, هیات علمی, دانشیار
 • 03133915511
شماره اتاق : 5
alinaghian@iut.ac.ir
قاسم مصلحی
1401-1400
هیات علمی, رؤسای پیشین, استاد
 • 03133915509
شماره اتاق : 109
moslehi@iut.ac.ir
ناصر ملاوردی
هیات علمی, استادیار
 • 03133915512
شماره اتاق : 13
naserm@iut.ac.ir
مهدی مهنام
هیات علمی, استادیار
 • 03133911487
شماره اتاق : 110
m.mahnam@iut.ac.ir
سیدحمید میرمحمدی
سرپرست تحصیلات تکمیلی, هیات علمی, دانشیار
 • 03133915529
شماره اتاق : 4
h_mirmohammadi@iut.ac.ir
کارشناسان
علیرضا امامی
کارمند, کارشناس آموزشی
 • 03133915513
a.emami@of.iut.ac.ir
سهیلا پورجم
کارشناس ارشد
کارمند, کارشناس تحصیلات تکمیلی, کارشناس پژوهشی
 • 03133915504
ie-grad@in.iut.ac.ir
آمنه تاروردی
مسوول دفتر
کارمند
 • 03133912550
ie-office@cc.iut.ac.ir
طاهره رحیم پور
کارشناس ارشد کامپیوتر
کارمند
 • کارشناس مسوول سرورهای پردازش موازی و مسوول وب سایت
 • 03133913623
rahimpour@of.iut.ac.ir
امین فولادی
کارشناس امور دفتری
کارمند
 • 03133912551
a.fouladi@of.iut.ac.ir
حیدرعلی کاظمی
جمعدار-مسوول امور عمومی
کارمند
 • 03133915507
رسول کاظمی
کارمند, کارشناس فناوری اطلاعات
 • 03133911483
rkazemi@of.iut.ac.ir
اساتید بازنشسته
اکبر توکلی
بازنشسته, هیات علمی, دانشیار
atavakoli@cc.iut.ac.ir
فرشاد تویسرکانی
بازنشسته, هیات علمی, مربی
f_tooyserkani@iut.ac.ir
علی حاج شیرمحمدی
بازنشسته, هیات علمی, استادیار
غلامعلی رئیسی اردلی
83-77 و 96-98
رؤسای پیشین, بازنشسته, هیات علمی, دانشیار
 • 03133915520
شماره اتاق : 8
raissi@iut.ac.ir
محمدسعید صباغ
بازنشسته, هیات علمی, استادیار
sabbagh@iut.ac.ir
روسای پیشین
قاسم مصلحی
1401-1400
هیات علمی, رؤسای پیشین, استاد
 • 03133915509
شماره اتاق : 109
moslehi@iut.ac.ir
علی زینل همدانی
96-95 و 98-1400
هیات علمی, رؤسای پیشین, استاد
 • 03133915518
شماره اتاق : 7
hamadani@iut.ac.ir
سیدرضا حجازی
87 و 91-95
هیات علمی, رؤسای پیشین, استاد
 • 03133915506
شماره اتاق : 14
rehejazi@iut.ac.ir
غلامعلی رئیسی اردلی
83-77 و 96-98
رؤسای پیشین, بازنشسته, هیات علمی, دانشیار
 • 03133915520
شماره اتاق : 8
raissi@iut.ac.ir
علی شاهنده نوک آبادی
87-83 و 89-91
هیات علمی, رؤسای پیشین, استاد
 • 03133915505
شماره اتاق : 11
ali-nook@iut.ac.ir
مهدی بیجاری
89-87
هیات علمی, رؤسای پیشین, استاد
 • 03133915510
شماره اتاق : 10
bijari@iut.ac.ir
همکاران سابق
رزیتا رستمی
همکاران سابق
حسن مشایخ
کارمند, همکاران سابق
محمد آهنگریان
همکاران سابق
میترا حق پرست
همکاران سابق
مریم خدری
همکاران سابق
سامیه سام آرام
همکاران سابق
محسن گلچین
همکاران سابق
نادیا مختاری
همکاران سابق
لیلاسادات موسوی
همکاران سابق
lmousavi@of.iut.ac.ir
طاهره مومنی
همکاران سابق
صمد مهدی پور
همکاران سابق
لیلا نژادمعصوم
همکاران سابق

تحت نظارت وف ایرانی