رفتن به محتوای اصلی
x

هیات رییسه
قاسم مصلحی
رئیس دانشکده, هیات علمی, استاد
 • 03133915509
شماره اتاق : 109
moslehi@iut.ac.ir
سیدحمید میرمحمدی
سرپرست تحصیلات تکمیلی, هیات علمی, دانشیار
 • 03133915529
شماره اتاق : 4
h_mirmohammadi@iut.ac.ir
محمد رئیسی نافچی
معاون آموزشی, هیات علمی, استادیار
 • 03133911486
شماره اتاق : 108
reisi.m@iut.ac.ir
صبا صارمی نیا
معاون پژوهشی, هیات علمی, استادیار
 • 03133911489
شماره اتاق : 102
s.sareminia@iut.ac.ir
مهدی ایران پور
سرپرست فرهنگی دانشجویی, هیات علمی, استادیار
 • 03133911485
شماره اتاق : 106
iranpoor@iut.ac.ir
هیات علمی
بهروز ارباب شیرانی
هیات علمی, دانشیار
 • 03133915522
شماره اتاق : 12
ashirani@iut.ac.ir
مهدی ایران پور
سرپرست فرهنگی دانشجویی, هیات علمی, استادیار
 • 03133911485
شماره اتاق : 106
iranpoor@iut.ac.ir
مهدی بیجاری
87-89
هیات علمی, رؤسای پیشین, استاد
 • 03133915510
شماره اتاق : 10
bijari@iut.ac.ir
فرشته پرورش
هیات علمی, استادیار
 • 03133911488
شماره اتاق : 104
parvaresh@iut.ac.ir
سیدرضا حجازی
87 و 91-95
هیات علمی, رؤسای پیشین, استاد
 • 03133915506
شماره اتاق : 14
rehejazi@iut.ac.ir
مهدی خاشعی
هیات علمی, استادیار
 • 03133911482
شماره اتاق : 101
khashei@iut.ac.ir
حسین خسروشاهی
هیات علمی, استادیار
 • 03133911457
شماره اتاق : 111
khosroshahi@iut.ac.ir
مرتضی راستی برزکی
هیات علمی, دانشیار
 • 03133911480
شماره اتاق : 107
rasti@iut.ac.ir
محمد رئیسی نافچی
معاون آموزشی, هیات علمی, استادیار
 • 03133911486
شماره اتاق : 108
reisi.m@iut.ac.ir
علی زینل همدانی
96-95 و 98-1400
هیات علمی, رؤسای پیشین, استاد
 • 03133915518
شماره اتاق : 7
hamadani@iut.ac.ir
علی شاهنده توک آبادی
87-83 و 89-91
هیات علمی, رؤسای پیشین, استاد
 • 03133915505
شماره اتاق : 11
ali-nook@iut.ac.ir
سید نادر شتاب بوشهری
هیات علمی, دانشیار
 • 03133915517
شماره اتاق : 6
shetab@iut.ac.ir
محسن شهریاری
هیات علمی, استادیار
 • 03133911491
شماره اتاق : 105
shahriari@iut.ac.ir
صبا صارمی نیا
معاون پژوهشی, هیات علمی, استادیار
 • 03133911489
شماره اتاق : 102
s.sareminia@iut.ac.ir
مهدی علینقیان
هیات علمی, دانشیار
 • 03133915511
شماره اتاق : 5
alinaghian@iut.ac.ir
قاسم مصلحی
رئیس دانشکده, هیات علمی, استاد
 • 03133915509
شماره اتاق : 109
moslehi@iut.ac.ir
ناصر ملاوردی
هیات علمی, استادیار
 • 03133915512
شماره اتاق : 13
naserm@iut.ac.ir
مهدی مهنام
هیات علمی, استادیار
 • 03133911487
شماره اتاق : 110
m.mahnam@iut.ac.ir
سیدحمید میرمحمدی
سرپرست تحصیلات تکمیلی, هیات علمی, دانشیار
 • 03133915529
شماره اتاق : 4
h_mirmohammadi@iut.ac.ir
کارشناسان
علیرضا امامی
کارمند, کارشناس آموزشی
 • 03133915513
a.emami@of.iut.ac.ir
سهیلا پورجم
کارمند, کارشناس تحصیلات تکمیلی, کارشناس پژوهشی
 • 03133915504
ie-grad@in.iut.ac.ir
آمنه تاروردی
کارمند, منشی دانشکده
 • 03133912550
ie-office@cc.iut.ac.ir
طاهره رحیم پور
کارشناس ارشد کامپیوتر
کارمند, کارشناس فناوری اطلاعات
 • کارشناس مسوول سرورهای مجازی و مسوول وب سایت
 • 03133913623
rahimpour@of.iut.ac.ir
حیدرعلی کاظمی
جمعدار-مسوول امور عمومی
کارمند
 • 03133915507
رسول كاظمي
کارمند, کارشناس فناوری اطلاعات
 • 03133915527
اساتید بازنشسته
اکبر توکلی
بازنشسته, هیات علمی, دانشیار
atavakoli@cc.iut.ac.ir
فرشاد تویسرکانی
بازنشسته, هیات علمی, مربی
f_tooyserkani@iut.ac.ir
علی حاج شیرمحمدی
بازنشسته, هیات علمی, استادیار
غلامرضا رئیسی اردلی
83-77 و 96-98
رؤسای پیشین, بازنشسته, هیات علمی, دانشیار
 • 03133915520
شماره اتاق : 8
raissi@iut.ac.ir
محمدسعید صباغ
بازنشسته, هیات علمی, استادیار
sabbagh@iut.ac.ir
روسای پیشین
علی زینل همدانی
96-95 و 98-1400
هیات علمی, رؤسای پیشین, استاد
 • 03133915518
شماره اتاق : 7
hamadani@iut.ac.ir
سیدرضا حجازی
87 و 91-95
هیات علمی, رؤسای پیشین, استاد
 • 03133915506
شماره اتاق : 14
rehejazi@iut.ac.ir
غلامرضا رئیسی اردلی
83-77 و 96-98
رؤسای پیشین, بازنشسته, هیات علمی, دانشیار
 • 03133915520
شماره اتاق : 8
raissi@iut.ac.ir
علی شاهنده توک آبادی
87-83 و 89-91
هیات علمی, رؤسای پیشین, استاد
 • 03133915505
شماره اتاق : 11
ali-nook@iut.ac.ir
مهدی بیجاری
87-89
هیات علمی, رؤسای پیشین, استاد
 • 03133915510
شماره اتاق : 10
bijari@iut.ac.ir
همکاران سابق
رزیتا رستمی
همکاران سابق
حسن مشایخ
کارمند, همکاران سابق
محمد آهنگریان
همکاران سابق
میترا حق پرست
همکاران سابق
مریم خدری
همکاران سابق
سامیه سام آرام
همکاران سابق
محسن گلچین
همکاران سابق
نادیا مختاری
همکاران سابق
لیلاسادات موسوی
همکاران سابق
lmousavi@of.iut.ac.ir
طاهره مومنی
همکاران سابق
صمد مهدی پور
همکاران سابق
لیلا نژادمعصوم
همکاران سابق

تحت نظارت وف بومی