رفتن به محتوای اصلی
x

زمان برگزاری آزمون كارگاه های ايمنی و بهداشت عمومی

با سلام احتراما، به اطلاع می رساند، زمان برگزاری آزمون كارگاه های ايمنی و بهداشت عمومی، ساعت 10 صبح روز پنج شنبه 17 خرداد ماه می باشد، لذا خواهشمند است دستور فرماييد، در خصوص اطّلاع رسانی گسترده به دانشجويان محترم، اقدامات لازم و كافی صورت پذيرد. با تشكر عليرضا نجفی چرمهينی
رئيس آزمايشگاه مركزی و دبير شورای سلامت، ايمنی و محيط زيست

تحت نظارت وف ایرانی