رفتن به محتوای اصلی
x

گروه بهینه ‏سازی و تصمیم‏ گیری هوشمند در سیستم ‏های سلامت

گروه پژوهشی بهینه سازی و تصمیم گیری هوشمند در سیستم های سلامت در دانشکده مهندسی صنایع و سیستم ها در دانشگاه صنعتی اصفهان طی مجوز معاونت پژوهش و فنآوری دانشگاه صنعتی اصفهان در تاریخ 1399/08/11 راه اندازی شد .

اعضای موسس این گروه عبارتند از دکتر مهدی ایرانپور ، دکتر مهدی خاشعی، دکتر محمد رئیسی نافچی، دکتر صبا صارمی نیا، دکتر قاسم مصلحی و دکتر مهدی مهنام از اعضای هیأت علمی دانشکده مهندسی صنایع و سیستم ها می باشند.

 رسالت این گروه انجام پژوهش های پیشرو و جذب پروژه ها در حوزه های بهینه سازی و تصمیم گیری در سیستم های سلامت به منظور بهبود کارآیی در فرآیندهای تشخیص و درمانی بیماران می باشد. این تحقیقات به صورت بین رشته ای با تمرکز بر موضوعات ذیل طرح ریزی می گردد:

 •  مدل های ریاضی و روش های محاسباتی هوشمند با محوریت مسائل برنامه ریزی منابع انسانی در حوزه سلامت
 • طراحی بهینه سیستم های سلامت
 • تشخیص داده محور بیماری ها و روش های برتر درمان
 • برنامه ریزی درمان و ارائه خدمات به بیماران
 • برنامه ریزی در مقابل اپیدمی ها

امید است با هم افزایی نظری-کاربردی پزشکان، مهندسین و سایر محققین مرتبط با حوزه سلامت در جهت بهبود عملکرد سیستم بهداشت و درمان گام برداشته شود.

دانشجویان علاقمند به همکاری می توانند موضوع همکاری و توانمندی های خود را با هر یک از اعضای گروه در میان بگذارند.

مهدی ایران پور

گروه بهینه ‏سازی و تصمیم‏ گیری هوشمند در سیستم ‏های سلامت
سرپرست فرهنگی دانشجویی, هیات علمی, استادیار
 • 03133911485
شماره اتاق : 106
مهدی خاشعی

گروه بهینه ‏سازی و تصمیم‏ گیری هوشمند در سیستم ‏های سلامت
معاون پژوهشی, هیات علمی, استادیار
 • 03133911482
شماره اتاق : 101
محمد رئیسی نافچی

گروه بهینه ‏سازی و تصمیم‏ گیری هوشمند در سیستم ‏های سلامت
معاون آموزشی, هیات رئیسه, هیات علمی, استادیار
 • 03133911486
شماره اتاق : 108
صبا صارمی نیا

گروه بهینه ‏سازی و تصمیم‏ گیری هوشمند در سیستم ‏های سلامت
هیات علمی, استادیار
 • 03133911489
شماره اتاق : 102
قاسم مصلحی

گروه بهینه ‏سازی و تصمیم‏ گیری هوشمند در سیستم ‏های سلامت
هیات علمی, استاد
 • 03133915509
شماره اتاق : 109
مهدی مهنام

گروه بهینه ‏سازی و تصمیم‏ گیری هوشمند در سیستم ‏های سلامت
هیات علمی, استادیار
 • 03133911487
شماره اتاق : 110

تحت نظارت وف ایرانی