رفتن به محتوای اصلی
x

افراد

سیدرضا حجازی
87 و 91-95
سرپرست تحصیلات تکمیلی, هیات علمی, رؤسای پیشین
 • 03133915506
شماره اتاق : 14
مهدی خاشعی

معاون پژوهشی, هیات علمی, استادیار
 • 03133911482
شماره اتاق : 101
محمد رئیسی نافچی

معاون آموزشی, هیات رئیسه, هیات علمی, استادیار
 • 03133911486
شماره اتاق : 108
علی زینل همدانی
96-95 و 98-99
رئیس دانشکده, هیات علمی, رؤسای پیشین, استاد
 • 03133915518
شماره اتاق : 7
مهدی ایران پور

سرپرست فرهنگی دانشجویی, هیات علمی, استادیار
 • 03133911485
شماره اتاق : 106
بهروز ارباب شیرانی

هیات علمی, دانشیار
 • 03133915522
شماره اتاق : 12
مهدی ایران پور

سرپرست فرهنگی دانشجویی, هیات علمی, استادیار
 • 03133911485
شماره اتاق : 106
مهدی بیجاری
87-89
هیات علمی, رؤسای پیشین, استاد
 • 03133915510
شماره اتاق : 10
فرشته پرورش

هیات علمی, استادیار
 • 03133911488
شماره اتاق : 104
سیدرضا حجازی
87 و 91-95
سرپرست تحصیلات تکمیلی, هیات علمی, رؤسای پیشین
 • 03133915506
شماره اتاق : 14
مهدی خاشعی

معاون پژوهشی, هیات علمی, استادیار
 • 03133911482
شماره اتاق : 101
حسین خسروشاهی

هیات علمی, استادیار
 • 03133911457
شماره اتاق : 111
مرتضی راستی برزکی

هیات علمی, دانشیار
 • 03133911480
شماره اتاق : 107
غلامرضا رئیسی اردلی
83-77 و 96-98
هیات علمی, رؤسای پیشین, دانشیار
 • 03133915520
شماره اتاق : 8
محمد رئیسی نافچی

معاون آموزشی, هیات رئیسه, هیات علمی, استادیار
 • 03133911486
شماره اتاق : 108
علی زینل همدانی
96-95 و 98-99
رئیس دانشکده, هیات علمی, رؤسای پیشین, استاد
 • 03133915518
شماره اتاق : 7
علی شاهنده توک آبادی
87-83 و 89-91
هیات علمی, رؤسای پیشین, استاد
 • 03133915505
شماره اتاق : 11
سید نادر شتاب بوشهری

هیات علمی, دانشیار
 • 03133915517
شماره اتاق : 6
محسن شهریاری

هیات علمی, استادیار
 • 03133911491
شماره اتاق : 105
صبا صارمی نیا

هیات علمی, استادیار
 • 03133911489
شماره اتاق : 102
مهدی علینقیان

هیات علمی, دانشیار
 • 03133915511
شماره اتاق : 5
قاسم مصلحی

هیات علمی, استاد
 • 03133915509
شماره اتاق : 109
ناصر ملاوردی

هیات علمی, استادیار
 • 03133915512
شماره اتاق : 13
مهدی مهنام

هیات علمی, استادیار
 • 03133911487
شماره اتاق : 110
سیدحمید میرمحمدی

هیات علمی, دانشیار
 • 03133915529
شماره اتاق : 4
علیرضا امامی

کارمند, کارشناس آموزشی
 • 03133915513
سهیلا پورجم

کارمند, کارشناس تحصیلات تکمیلی, کارشناس پژوهشی
 • 03133915504
آمنه تاروردی

کارمند, منشی دانشکده
 • 03133912550
طاهره رحیم پور
کارشناس ارشد کامپیوتر
کارمند, کارشناس فناوری اطلاعات
 • 03133913623
حیدرعلی کاظمی
جمعدار
کارمند
 • 03133915507
رسول كاظمي

کارمند, کارشناس فناوری اطلاعات
 • 03133915527
اکبر توکلی


بازنشسته, هیات علمی, دانشیار
فرشاد تویسرکانی


بازنشسته, هیات علمی, مربی
علی حاج شیرمحمدی


بازنشسته, هیات علمی, استادیار
محمدسعید صباغ


بازنشسته, هیات علمی, استادیار
علی شاهنده توک آبادی
87-83 و 89-91
هیات علمی, رؤسای پیشین, استاد
 • 03133915505
شماره اتاق : 11
غلامرضا رئیسی اردلی
83-77 و 96-98
هیات علمی, رؤسای پیشین, دانشیار
 • 03133915520
شماره اتاق : 8
سیدرضا حجازی
87 و 91-95
سرپرست تحصیلات تکمیلی, هیات علمی, رؤسای پیشین
 • 03133915506
شماره اتاق : 14
علی زینل همدانی
96-95 و 98-99
رئیس دانشکده, هیات علمی, رؤسای پیشین, استاد
 • 03133915518
شماره اتاق : 7
مهدی بیجاری
87-89
هیات علمی, رؤسای پیشین, استاد
 • 03133915510
شماره اتاق : 10
رزیتا رستمی

تحصیلات تکمیلی
همکاران سابق
حسن مشایخ

آموزش
کارمند, همکاران سابق
محمد آهنگریان


همکاران سابق
میترا حق پرست


همکاران سابق
مریم خدری


همکاران سابق
سامیه سام آرام


همکاران سابق
محسن گلچین


همکاران سابق
نادیا مختاری


همکاران سابق
لیلاسادات موسوی


همکاران سابق
طاهره مومنی


همکاران سابق
صمد مهدی پور


همکاران سابق
لیلا نژادمعصوم


همکاران سابق

تحت نظارت وف ایرانی