رفتن به محتوای اصلی
x

انتشارات

مبانی احتمال
مبانی احتمال
نویسنده : شلدون راس
ترجمه : علی زینل همدانی, احمد پارسیان

تحت نظارت وف ایرانی