رزیتا
رستمی
همکار سابق
کارشناس تحصیلات تکمیلی از شهریور سال 87 تا آبان 97 و همکار بازنشسته در سال97
زمینه های تحقیقاتی یا توضیحات بیشتر در مورد فرد: کارشناس تحصیلات تکمیلی و امور پژوهشی دانشکده از سال 87 تا 97